Termenlijst

Baksteen
Baksteen is een algemene term die gegeven word aan elke steen uit klei die in de oven word gebakken. Alle stenen hebben dezelfde positieve eigenschappen. Enkele voorbeelden van deze eigenschappen zijn: goede thermische isolatie, sterk, zelfregulering van vochtigheid, optische diversiteit.
Half baksteen
Baksteen die slechts de helft van de diepte van een normale baksteen heeft.
Hoofdsteen
Baksteen die langs de lange zijde loodrecht op het muuroppervlak wordt gerangschikt, zodanig dat de smalle zijde van de steen (het voorhoofd) zichtbaar is.
Voorhoofd
Kort zichtbaar oppervlak van de baksteen.
Kleine straatklinker
Kleine straatklinker is vanwege zijn welgevormde grootte en een breed scala aan kleuren vooral geschikt voor het maken van mozaïekcomposities.
Formaat 2 DF
Formaat afgeleid van het smalle DF-formaat, met afmetingen van 240 x 115 x 113 mm. Zie ook Formaten.

Formaat DF
Smal formaat met afmetingen 240 x 115 x 52 mm. Zie ook Formaten.

Formaat EURO-NF
Speciaal formaat met afmetingen van 240 x 100 x 71 mm. Zie ook Formaten.

Formaat NF
Normaal formaat met afmetingen van 240 x 115 x 71 mm. Zie ook Formaten.

Formaat RF
Het formaat dat vroeger werd gebruikt in Duitsland (Duits formaat). Een speciaal historisch formaat met afmetingen van 250 x 65 x 120 mm. Zie ook Formaten.
Formaten
Baksteenformaten zijn afgeleid van het basisformaat, namelijk „het Smalle formaat” (DF). Het normale formaat (NF) bestaat dus uit een DF-steen en een voegbreedte, 2 DF-indeling uit twee DF-stenen en een voegbreedte, enz. Daarnaast zijn er ook speciale formaten, die meestal zijn afgeleid van historische baksteenformaten. Feldhaus Klinker biedt het Duitse formaat en het standaard EURO-formaat als speciale formaten.
Klinker
Klinker is een baksteen van klei met een laag kalkgehalte, die wordt gebakken bij temperaturen boven 1100 ° C en die een hoge bestendigheid en een bovengemiddelde weerstand tegen externe factoren vertoont.
Klinkerbekleding tegels
Klinkerbekledingen combineren de positieve eigenschappen van normale klinkerproducten met een laag eigen gewicht. Dankzij het ‚verhogen van huizenwaarden’-systeem kunnen ze eenvoudig worden toegepast op bestaande gebouwen als een duurzame beschermende laag voor een bouwstof. Zie ook Hoekplaten.
Onderhoudskosten van gebouwen
De klinker is inherent erg resistent. Dit is een groot financieel voordeel, omdat dankzij de ISO-KLINK-PUR-methode de kostbare renovaties en schilderwerken, die regelmatig moeten worden uitgevoerd aan de gepleisterde gevels van het huis, worden geëlimineerd. De klinker beschermt ook met succes de bouwstof van het gebouw gedurende vele generaties.
Fitting
Zeer goede materiaalgevoeligheid maakt de productie van zelfs complexe speciale vormen mogelijk. We hebben een breed assortiment fittings waarmee elk gebouw een speciaal accent krijgt.
Handmatige vormmethode
In tegenstelling tot het extruderen worden ruwe bakstenen hier individueel gevormd. Tegenwoordig gebeurt dit proces niet met de hand, maar met de machine.

Weerbestendigheid
Gebouwen gemaakt van klinkerproducten zijn bestendig tegen elk soort weer waardoor ze geen speciale tijdrovende en dure conserveringswerken vereisen. Zelfs met een lage dichtheid met betrekking tot baksteenvolume, vertonen ze een hoge sterkte en vorstbestendigheid. Deze eigenschappen zijn de reden voor het voortbestaan ​​van Romeinse gebouwen opgetrokken uit bakstenen tweeduizend jaar geleden. Bakstenen zijn ook gewaardeerd omwille van vele historische gebouwen, vooral in steden in het noorden van Duitsland.

Zandstralen
Zandstralen betekent het creëren van een speciale oppervlaktestructuur die ontstaat wanneer een steen wordt gestraald met zand. Deze methode om bakstenen te maken komt oorspronkelijk uit Vlaanderen.

Hoekplaten
Hoekplaten zijn exact op elkaar afgestemde tegels, waardoor u langzamere sneden kunt besparen, bijvoorbeeld bij raamlateien. Ze maken het werk veel gemakkelijker – vooral in combinatie met het verhogen van huizenwaarde-systeem. Het resultaat is een muuroppervlak dat niet kan worden onderscheiden van een traditioneel gemaakte muur.
Productie door extrusie
In tegenstelling tot de handmatige vormmethode worden de klinkerproducten niet individueel gevormd in het geval van extrusie maar worden ze afgesneden van een geschikt geprofileerde kleistrook.
Vochtigheidsregeling
In bakstenen ontstaan ​​tijdens het bakken kleine poriën en capillaire buizen (capillairen) door de verdamping van vloeistoffen. Ze absorberen vocht uit de omgeving en bij gunstige buitenomstandigheden laten ze het vocht teruglopen. Bakstenen hebben een zeer korte droogtijd in vergelijking met andere bouwmaterialen. Bij correct gemaakte muren wordt er geen vocht in deze muren opgevangen en treedt er geen condensatie op. Dit heeft ook een positief effect op de thermische isolatie.
Voeg
Voeg wordt gedefinieerd als een met mortel gevuld ruimte, die de muur verlijmt. Voegen kunnen in verschillende kleuren worden verkregen. Ze hebben een aanzienlijke invloed op het esthetische effect van het gebouw.
Binding
Binding wordt gedefinieerd als een combinatie van stenen die op een rij zijn geplaatst (met zichtbare lange oppervlakken) met bakstenen die op de hoofden zijn gelegd (met zichtbare korte oppervlakken). Zie ook Kopbinding.
Kopbinding
Het verlijmen van stenen zodanig dat de voorkant van de stenen zichtbaar is.
Coëfficiënt k
Warmteoverdrachtscoëfficiënt. Deze parameter geeft informatie over het warmteverlies veroorzaakt door de warmteoverdracht door de muren: hoe lager de coëfficiënt k, hoe lager het warmteverlies.